Laboratorijska vjezba br. 9 – ODREĐIVANJE SPECIFICNOG TOPLOTNOG KAPACITETA POMOCU KALORIMETRA

Pribor: kalorimetar, termometar, vaga i reso Izvodjenje mjerenja: za odredjivanje specificne toplote koristicemo jednacinu toplotne ravnoteze: m1c1(tx-t1)=m2cx(t2-t1) i uzeti m1 masa, c1 specificna toplota, a t1 temperatura tecnosti u kalorimetru. Masa tijela ciju specificnu toplotu odredjujemo je m2, specificna toplota c2, a temperatura t2. Stavimo li to tijelo u kalorimetar u kome se vec nalazi…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 8 – ODREĐIVANJE REDA VELICINE MOLEKULE ULJA

Pribor: ulje, kada, kapaljka, pluto, linijar. Izvodjenje mjerenja: Na povrsinu vode stavimo usitnjenu kredu, a onda kapnemo ulje. Kada se sloj prestane siriti izmjerimo precnik dobivenog sloja. S = r2π V = 1ml/20 kapi d = V/S Najprljavija vjezba koja se morala uraditi. Trebalo se biti malo pazljivije sa kapanjem ulja, ali mi i nismo…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 7 – ODREĐIVANJE MOMENTA INERCIJE TIJELA

Pribor: klatno, tijelo pravilnog oblika, tijelo nepravilnog oblika, stoperica Izvodjenje mjerenja: Kada se zica klatna uprede, u njoj se javlja moment sprega koji nastaje da zicu vrati u pocetni polozaj, pa klatno pocinje oscilirati. Moment inercije odredjujemo po formuli: I = I1T2/T12, gdje je I1 moment inercije pravilnog tijela (I = mr2/2 za valjak), T…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 6 – ODREĐIVANJE FREKVENCIJE ZVUCNE VILJUSKE POMOCU ZVOCNOG REZONATORA

Pribor: zvucna viljuska, staklena cijev, menzura, mjerilo, stalak sa hvataljkom, termometar Izvodjenje mjerenja: Staklenu cijev u polozaju u kojem se se prvi put javlja rezonancija, treba pricvrstiti za stalak i neznatno je pomjerati gore-dolje, postici da se dobije zvuk najveceg intenziteta. U tom polozaju je treba pricvrstit hvataljkom. Mjerilom izmjeriti visinu zracnog stuba od nivoa…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 5 – ODREĐIVANJE UBRZANJA ZEMLJINE TEZE POMOCU MATEMATICKOG KLATNA

Pribor: matematicko klatno, milimetarsko mjerilo, stoperica Izvodjenje mjerenja: Pri mjerenju perioda, prvo treba izvesti klatno iz ravnoteznog polozaja za mali ugao i pustiti ga da oscilira u jednoj ravni. Zatim pocinjemo brojati oscilacije unazad:3,2,1,0 pa na „0“ ukljucujemo stopericu i mjerimo vrijeme trajanja 10 oscilacija. Mjerenje perioda treba ponoviti za najmanje 4 duzine klatna. g…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 4 – ODREĐIVANJE POCETNE BRZINE HORIZONTALNOG HICA

Pribor: univerzalni stalak, hvataljka, ljepljiva traka, visak, papir, top Izvodjenje mjerenja: Otpustimo oprugu koja se nalazi na stolu, metak ce izletjeti pocetnom brzinom v0 i nakon vremena t ce stici u tacku B.   KONACAN REZULTAT: v0 = 2,48 +- 0,03 m/s Relativna greska: ε = 1,20 % Sljedeca vjezba je bila odredjivanje pocetne brzine…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 3 – PROVJERA ZAKONA O ODRZANJE MEHANICKE ENERGIJE

Pribor: metalna sipka, gumena ili plasticna kuglica, linijar, stalak Izvodjenje mjerenja: Za stalak S pricvrscena je su dva stativa S1 i S2. Stap M je okacen o stativ S1, a na donjem kraju je nataknuta kuglica. Sipka se podigne do visine h i pusti, a kada bude u vertikalnom polozaju udari u stativ S2 i…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 2 – ODREĐIVANJE GUSTOCE TIJELA

  Pribor: dinamometar, posuda sa vodom, tijelo cija se gustoca mjeri (kamen) Tijelo se veze koncem i okaci o dinamometar. Treba se izvrsiti 5 mjerenja tezine tijela u vazduhu i vodi. Gustoca se racuna po formuli ρ = ρ0G1/G1-G2, gdje je ρ0 gustoca vode (1000 kg/m3). Treca vjezba je bila odredjivanje gustoce tijela. Kada se…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 1 – Mjerenje duzine sublerom

Pribor: subler, cijev Izvodjenje mjerenja: Da bi odredili zapreminu cijevi potrebno je izmjeriti njenu visinu, poluprecnik i poluprecnik njene supljine. Zapreminu smo racunali po formuli: V1 = r2π(h+h1) V2 = R2πh + R12πh1 Konacan rezultat: V = (393,6 +- 23,1) mm3 Relativna greska: ε = 5,86%   Sljedeca vjezba vjezba je bila odredjivanje dimenzija tijela…

Nastavi čitanje →

Laboratorijska vjezba br. 13 – ODREDJIVANJE INDEXA PRELAMANJA

Pribor: plan-paralelna ploca, podbadace i bijeli papir. Izvodjenje mjerenja: Plan-paralelna ploca se postavi na papir. Sa jedne strane ubadamo dvije podbadace tako da se one poklapaju. Sa druge strane ubadamo druge dvije podbadace tako da se one poklapaju sa gornjim kada se gleda kroz plocu. Zatim se izmjere upadni i prelomni ugao i preko formule:…

Nastavi čitanje →