Laboratorijska vjezba br. 3 – PROVJERA ZAKONA O ODRZANJE MEHANICKE ENERGIJE


Pribor: metalna sipka, gumena ili plasticna kuglica, linijar, stalak

Izvodjenje mjerenja: Za stalak S pricvrscena je su dva stativa S1 i S2. Stap M je okacen o stativ S1, a na donjem kraju je nataknuta kuglica. Sipka se podigne do visine h i pusti, a kada bude u vertikalnom polozaju udari u stativ S2 i padne.

Energija u prvom polozaju: E1=mgh

Rezultat: (0,016 +- 0,006) J

Relativna greska: ε = 37,5%

Energija u drugom polozaju: E2=mv2/2

Rezultat: (0,0046 +- 0,0025)

Relativna greska: ε = 54,3 %

Cetvrta vjezba je bila provjera zakona odrzanja mehanicke energije. Ovo je bila vjezba s kojom smo imali ubjedljivo najvise problema. Prvo, za sama mjerenja je trebalo prilicno dosta vremena,  trebalo se biti pazljivo sa pustanjem kuglice itd. Na kraju ni konacni rezultati i greske nisu bili bas ocekivano dobri. Najvecu relativnu gresku imali smo u ovoj vjezbi, preko 50%

Komentariši