Laboratorijska vjezba br. 7 – ODREĐIVANJE MOMENTA INERCIJE TIJELA


Pribor: klatno, tijelo pravilnog oblika, tijelo nepravilnog oblika, stoperica

Izvodjenje mjerenja: Kada se zica klatna uprede, u njoj se javlja moment sprega koji nastaje da zicu vrati u pocetni polozaj, pa klatno pocinje oscilirati.

Moment inercije odredjujemo po formuli:

I = I1T2/T12, gdje je I1 moment inercije pravilnog tijela (I = mr2/2 za valjak), T period oscilovanja nepravilnog a T1 period osciliranja pravilnog tijela.

I kod ove vjezbe, kao kod odredjivanja ubrzanja Zemljine teze je takodjer bilo malo problema, ali i malo dosadno mjeriti periode oscilovanja i za pravilno i za nepravilno tijelo. Dakle vjezba je zahtijevala dosta pazljivo vrsenje mjerenja, ali ipak na kraju je odradjena bez vecih problema.

 

KONACAN REZULTAT: I = 33,4*10-6  +- 0,9*10-6 kg/m2

Relativna greska: ε = 2,69%

Komentariši